Termeni si conditii
Prezentare
Platforma ProMedLine ("Platforma") este un program (software) stocat pe un server cu acces permanente la internet, ce poate fi accesat prin intermediul unui navigator (browser) de pe orice dispozitiv fix (computer, desktop) cat si mobil (laptop, tableta, telefon), care va ofera dvs. ("Utilizatorul"), o baza de date a unitatilor medicale contractante, cu referire stricta la disponibilitatea efectuarii unei programari medicale, online.

Prezentele Termeni si Conditii reprezinta anumite prevederi, in baza carora Utilizatorul poate solicita, in cadrul Platformei, prestarea Serviciului (definit mai jos) de catre Furnizor (definit mai jos).

Definitii de termeni
"Platforma" - Interfata programatica (software) accesibila print intermediul unui program de navigare (browser) de pe orice dispozitiv cu o conexiune activa la internet (desktop, laptop, tableta, mobil, etc.), care va ofera posibilitatea de a efectua o programare medicala online la orice unitate medicala inscrisa, prin contract, in platforma ProMedLine.

Referirile la Platforma in prezentul document includ si Platforma online, astfel cum aceasta este definita mai jos.

"Unitati medicale" - Orice societate privata de drept roman sau cabinet medical individual care a obtinut autorizatiile necesare in vederea prestarii serviciilor medicale pe teritoriul Romaniei si care este partener al Furnizorului, in urma incheierii unui contract, in vederea listarii in cadrul platformei.

„Contract” - Contractul incheiat intre Utilizator si Furnizor, conform prezentelor Termeni si Conditii, in vederea efectuarii unei programari medicale.

„Date cu caracter personal” - Orice informatie in legatura cu Utilizatorul care permite identificarea sa in mod direct sau indirect, cum ar fi nume, prenume, numar de telefon, e-mail si care sunt furnizate de Utilizator prin Platforma, in scopul efectuarii programarii medicale.

„Drepturile de Proprietate Intelectuala privind Platforma on-line” - Totalitatea drepturilor de proprietate intelectuala detinute de catre Furnizor cu privire la Platforma.

„Platforma online” - totalitatea functionalitatilor Platformei.

„Furnizor” - MLMedia Studio Design S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Hirsova,Jud. Constanta, Str. Plantelor, Nr. 33, inregistrata la Registrul Comertului din Constanta sub nr. J13/2133/2014, cu CUI 33762810.

"Servicii" :

posibilitatea Utilizatorilor de a efectua programari medicale online, in timp real, prin intermediul Platformei, la orice unitate medicala inscrisa in Platforma;
posibilitatea unitatile medicale de a deveni partenerii Platformei, prin intermediul carei sa atraga mai multi pacienti si sa isi promoveze activitatea in mediul online.
Incetarea contractului
- Inregistrarea si folosirea Platformei si a Serviciilor constituie consimtamantul expres si neechivoc al Utilizatorului cu privire la incheierea Contractului care include prezentele Termeni si Conditii, precum si Politica de confidentialitate.

- Contractul dintre Furnizor si Utilizator pentru prestarea serviciilor se incheie numai daca sunt indeplinite toate conditiile enumerate in cele ce urmeaza:

Varsta Utilizatorului este de minim 18 ani;
Utilizatorul acceseaza site-ul web programare-medicala.ro sau promedline.ro;
Utilizatorul citeste cu atentie prezentele Termeni si Conditii si Politica de confidentialitate, si este de acord cu toate formularile din respectivele documente;
Utilizatorul isi creeaza un cont prin completarea informatiilor reale despre sine, solicitate in cadrul formularului de programare medicala online din cadrul Platformei;


In cazul in care credeti ca datele dvs. de acces la Platforma (email si parola) au fost compromise, va rugam sa ne contactati imediat pe adresa: suport@mlmediaweb.ro, sau la telefon 0727.440.301.

- Contractul va fi considerat "semnat" in momentul in care Utilizatorul efectueaza prima programare prin intermediul Platformei.
Costuri
- Utilizare Platformei de catre utilizatori, persoane fizice, in scopul efectuarii de programari medicale online, nu este insotita de nici un cost, in afara costurilor produse prin utilizarea serviciilor de comunicatii si date mobile, in functie de fiecare furnizor de astfel de servicii, in parte.

- Costurile unitatilor medicale rezultate in urma incheierii unui contract de colaborare cu compania noastra, vor fi mentionate in respectivul contract, si sunt confidentiale.
Prestarea serviciilor
- Furnizorul este obligat sa presteze Serviciul Utilizatorului in timp real, prin intermediul Platformei, fara intreruperi.

- Serviciul este furnizat in format electronic, prin afisarea confirmarii programarii, in cadrul Platformei.

- Utilizatorul intelege si este de acord cu faptul ca toate Drepturile de Proprietate Intelectuala privind Platforma apartin Furnizorului, Utilizatorul neavand niciun drept de proprietate intelectuala, prin prezentul Contract, ci doar dreptul de utilizare neexclusiv, pe durata Contractului, asupra Platformei, in scopul exclusiv al efectuarii de programari medicale online.
Raspunderea
- Furnizorul nu poate garanta, explicit, calificarile si competentele profesionale ale unitatilor medicale partenere sau a personalului ce activeaza in cadrul acestora, calitatea serviciilor oferite de acestea si nu poate interveni spre modificarea costurilor serviciilor oferite de acestea. Evaluarile serviciilor oferite de acestea nu fac parte din serviciile oferite de Platforma.

- Prezenta Platforma nu poate fi utilizata in scopuri de urgente medicale, si nu va recomandam sa faceti acest lucru. Daca aveti o urgenta medicala, va rugam sa apelati 112.

- Furnizorul incearca in orice moment sa ofere informatii reale si actualizate asupra activitatii unitatilor medicale partenere, insa nu poate garanta autenticitatea acestora, deoarece unitatile medicale is pot modifica in orice moment activitatea, din motive profesionale.

- Furnizorul isi asuma raspunderea pentru intreruperea serviciului oferit in cadrul Platformei, daca aceasta intrerupere este cauzata de situatii tehnice aparute in interiorul Platformei sau la serverele pe care aceasta este gazduita.
Durata si incetarea unui contract
- Contractul se considera incheiat pe o perioada nedeterminata.

- Utilizatorul poate renunta la folosirea Platformei oricand.

- Furnizorul isi rezerva dreptul de a inceta imediat Serviciile oferite care un anumit Utilizator in orice moment si fara notificare.
Datele cu caracter personal
In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata („Legea nr. 677/2001”), Furnizorul va colecta datele cu caracter personal ale Utilizatorului, numai in scopul efectuarii de programari medicale online, la unitatile medicale partenere.

In baza acestui Contract, Furnizorul va prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorului, in calitate de persoana imputernicita conform art. 3 lit. f) din Legea nr. 677/2001, actionand in numele si pe seama unitatilor medicale partenere, acesta din urma avand calitatea de operator conform art. 3 lit. e) din aceeasi Lege. Furnizorul se obliga sa respecte urmatoarele obligatii:

- sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

- sa actioneze intocmai pentru realizarea scopului legat de desfasurarea Serviciului, numai in conformitate cu instructiunile primite din partea unitatilor medicale partenere;

Prin accesarea Platformei, completarea formularulelor aflate in cadrul Platformei, Utilizatorul confirma si este de acord, in mod expres si neechivoc, ca Furnizorul sa prelucreze datele sale cu caracter personal pentru realizarea scopului enuntat mai sus.

Daca unele dintre datele Utilizatorului sunt incorecte, este necesar ca acesta sa ne contacteze imediat la adresa suport@mlmediaweb.ro sau la tel. 0727.440.301.
Prevederi juridice
Utilizarea Platformei, efectuarea programarilor medicale si incheierea Contractului sunt guvernate si interpretate in conformitate cu dreptul roman.

Se va incerca rezolvarea oricarei dispute in legatura cu utilizarea Platformei sau Contractul mai intai pe cale amiabila. In cazul in care partile nu ajung la un acord cu privire la disputa, aceasta va fi definitiv solutionata de instanta romana competenta.